Individualterapi / Samtaleterapi / Coaching /60 minutter

«Alle kan komme ut for situasjoner i livet som er vanskelige å håndtere alene»

Individualterapi er for deg som:

 • Har vanskelige relasjoner i privatliv og på jobb
 • Har vansker med å treffe valg
 • Har vansker med å sette grenser og si ”nei”
 • Har opplevd traumer fra ulykke/barndom/sykdom
 • Er kreftpasient – eller har andre kroniske lidelser – som du prøver å komme deg til hektene fra
 • Er pårørende til kreftpasient eller annen type pårørende
 • Har lav selvfølelse
 • Føler deg stresset eller utbrent
 • Har angst/depresjon/sorg
 • Er barn/ungdom/familie
 • Har samlivsproblemer

Terapeutens rolle

Min jobb som terapeut er både å støtte deg og å utfordre deg. Sammen kan vi finne ut hva som stopper deg i din utvikling og jeg kan støtte deg i å ta nye og kanskje bedre valg – og til å få et mer levende liv. Kanskje må noe også aksepteres? Det er mye i livet som ikke kan forandres. Utfordringen er hvordan du lever med det.

Din jobb er å kjenne etter hva som skjer med deg, og å ta i bruk alle ressursene du har til å komme videre. Veien til endring er ofte å bli bedre kjent med deg selv. Når du oppdager flere sider ved deg selv, øker også valgmulighetene. Valg kan være smertefulle, fordi de innebærer å velge bort noe. Som terapeut kan jeg støtte deg i denne beslutningsprosessen.

Terapitimene er et samspill mellom terapeut og klient. Ett av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv.

Her og nå

Jeg er derfor ikke objektiv og nøytral, men er selv villig til å komme deg i møte i et jeg-du-forhold og skape grunnlag for dialog. Jeg er opptatt av ikke å gå meg vill i søken etter bakenforliggende årsaker, men å jobbe her og nå for å løse vanskelige situasjoner.

Når du oppsøker meg har du allerede tatt et stort valg for deg selv og ønsker deg videre fra der du er i dag. Noen ønsker bare å lufte tanker fra uke til uke, mens andre har dypere vanskeligheter og sliter med å komme videre fra noe, eller løse utfordringene på egen hånd.

Jeg ønsker at du skal få en følelse av endring, muligheter og trygghet i møte med meg.

Du er varmt velkommen!