Mange går med høye skuldre og tunge tanker – enten av grunner på jobb eller hjemme. Dette skaper ubalanse i kroppen fordi det ofte utvikles fra klump i bryst og mage – til høye skuldre og vondt i hodet – eller andre deler av kroppen. Det kjennetegnes uansett ved kroppslig ubehag når kroppen sier ifra.

Det kan være vanskelig å løse opp i disse knutene alene både fysisk og psykisk. For mange er det vanskelig å oppsøke hjelp også. Jeg jobber med å forebygge sykefravær i bedrifter via coaching og samtaleterapi.

Dette kan enten være via konfliktløsning i bedriften blant ansatte, konfliktløsning for ledelse, coaching for ansatte i salg,  eller coaching for å komme tilbake etter sykefravær – eller for å unngå langtids sykemelding. Noen bedrifter tilbyr også samlivsterapi til sine ansatte for å forhindre at forhold hjemme påvirker effektiviteten på jobb!

Det kan bety mye for en bedrift å slippe å ansette vikar med tilhørende opplæring, og det kan utgjøre en stor forskjell for den ansatte å få hjelp og støtte i den situasjonen han eller hun er i for å komme videre. Følelsen av å bli ivaretatt fører gjerne til lojale ansatte!