Parterapi / Samlivsterapi – skal vi fortsette eller bryte opp?

Parterapi/ Samlivsterapi passer for alle mennesker som lever i en mellommenneskelig relasjon – om dere er heterofile eller homofile. En relasjon kan også være sammen med familiemedlemmer eller andre det er vanskelig å samarbeide med som du ønsker å ha et bedre forhold til!

Hvem bør gå i parterapi?

Dersom du har det vondt og ikke føler deg sett sammen med partneren din – eller at det er vanskelig å fortå hverandre – kan det være fint å få støtte til å bryte ut av noen uheldige mønstre og bli bevisste på hva dere driver med i paret. Dere driver antagelig med det samme begge to: Dere har det ikke bra i paret. Da kan det være fint å få litt hjelp til å kommunisere bedre for å finne tilbake til de gode følelsene!

Å gå i parterapi oppfattes ikke lenger like «skummelt» som tidligere. Nå er det blitt «stuerent» å gå i parterapi. Mange snakker åpent om samlivsterapi til venner, familie og kolleger. De fleste blir kreditert av sine venner for å søke hjelp og støtte

I parterapi får paret hjelp til å kommunisere annerledes, og på ett annet grunnlag enn på den måten som ikke fungerer i dag. Dere får andre verktøy, og blir bevisst på hva som skal til for å gå videre – og ha det bedre – sammen! Det er ikke interessant med “du sa og jeg sa” for å skape syndebukker i terapirommet. Som terapeut er jeg opptatt av å se begge partene – og det viktigste er å se på helheten i paret! Dersom det er trøbbel er det gjerne udekkede behov – og dette gjelder gjerne for begge parter.

Udekkede behov

Som terapeut ønsker jeg å støtte dere til å finne ut av de udekkede behovene slik at dere i paret kan tilrettelegge sammen for at begges behov blir møtt – i den grad det lar deg gjøre!

Har dere allerede flyttet fra hverandre og sliter med å kommunisere om barna?

Dersom barn er involvert kan hjelp til å løse konflikter være en løsning for å kommunisere til det beste for barna. Dere lærer også videre til barna, så det er viktig at barn lærer å kommunisere på en god måte – dere er forbilder!

Konkrete problemområder som par ønsker å jobbe med kan være:

 • Forholdet har stagnert
 • En av partene vurderer å bryte ut av forholdet
 • Kommunikasjonsvansker
 • Seksuelle problemer
 • Det er bare vennskap igjen
 • Utroskap – kan jeg tilgi?
 • Sjalusi
 • Ensomhetsopplevelse i forholdet.
 • Ubalanse i fordeling av husarbeid og omsorgsoppgaver

Det mange spør seg når de søker parterapi:

 • Skal vi fortsette som et team?
 • Hvordan tilgi og legge bak oss vonde hendelser?
 • Hvor er nærheten blitt av? Sexlivet er borte – hvordan finne tilbake til gnisten?
 • Er du der for meg? Kan jeg regne med deg når det gjelder?
 • Hva kommer det av at vi begge føler at vi gir mer enn vi får i forholdet?
 • Vi er så ulike! Kan vi leve med det eller bør vi skille lag?
 • Er gresset grønnere på den andre siden?
 • Vi bare hakker på hverandre – Kan vi snakke bedre sammen?
 • Er jeg egoistisk hvis jeg velger deg bort når vi har barn sammen – hvordan påvirkes barna av situasjonen?
 • Den nye iPhonen er blitt mer interessant enn partneren… Dette kan være starten til det mange kaller “den usynlige skilsmissen”