I gruppeterapi er du ikke alene

Du kan erfare og få innsikter sammen med andre

  • Stressmestring
  • Sorggruppe
  • Kvinnegruppe
  • Gruppe for menn

Er du fastlåst i gamle møstre og sliter med å komme deg videre?

BURDE du gjort –  KUNNE du gjort – SKULLE du gjort noe helt annerledes enn det du faktisk gjør – men får det ikke helt til?

  • Sette grenser for meg selv – si nei
  • Slutte med noe
  • Komme i gang med noe
  • Komme ut av ett mønster

Gruppeterapi er en god metode for å bli bevisst på seg selv. Du er sammen med andre istedenfor å måtte være ansvarlig for å være aktiv hele timen alene som i en vanlig terapitime! Gruppeterapi passer for alle og er ofte en undervurdert terapiform.

Tilhørighet

I gruppeterapi blir du en del av noe – og de fleste deltakerne deler gjerne fra situasjoner og relasjoner du kan relatere deg til og kjenne deg igjen i! Du får støtte der du er!

Dersom du trenger å IKKE SI NOE –  og bare være med i gruppen en dag – så er det også greit. Du er velkommen med det du kommer med, og det du er akkurat her og nå – i dag. Du er en del av gruppa og kan være PASSIV aktiv istedenfor – det kan også være fint noen ganger! Du tar selv ansvar for hva du trenger – og gruppa støtter deg!

Gruppeterapi er en fin måte å være i terapi på fordi det kan gi deg andre muligheter til innsikt i deg selv når du kan få innsikter via andres erfaring.

Vi setter opp gruppeterapi vår 2017. Ta kontakt for nærmere info og datoer!

Du er varmt velkommen!