Hva er Gestaltterapi?

I Gestaltterapi bruker vi først og fremst samtalen som et redskap, og fokuserer på hele deg – med tanker, kropp og følelser.

Ordet «gestalt» kan oversettes med ett meningsfylt hele. Vi jobber derfor med hele kroppen i terapirommet. Ofte påvirker det vi tenker på – eller jobber med -kroppen og kan skape fysiske smerter i brystet/magen, og noen ganger kan vi oppleve angstsymptomer.
Gestaltterapi er en god metode for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlingsmønstre, slik at vi tydeligere kan se oss selv og våre valgmuligheter.

Gestaltterapi kan være en god støtte hvis du:

 • Har behov for noen å snakke med noen
 • Står overfor vanskelige valg
 • Opplever redusert livsglede
 • Ønsker selvutvikling
 • Føler deg ensom
 • Sliter med lav selvfølelse
 • Har bekymringstanker
 • Føler deg nedstemt og trist
 • Føler deg stressa
 • Er utbrent
 • Har vanskelige relasjoner hjemme eller på jobb
 • Har problemer med grensesetting – for barn eller voksne
 • Har kommunikasjonsvansker
 • Sorgprosess

Alle kan komme ut for situasjoner i livet som vi ikke klarer å håndtere alene. I terapi kan du få veiledning, hjelp og støtte til å øke din innsikt om egne behov, følelser, ressurser og handlingsmønstre. På den måten kan gestaltterapien øke din evne til å oppdage nye muligheter og ta hensiktsmessige valg. Gestaltterapeuten kan med andre ord hjelpe deg til å påvirke din egen livssituasjon i den retning du selv ønsker.

Opplever du sorg og har vanskelig for å komme ut av denne kan vi sammen finne ut en måte som gjør det lettere for deg å sette den ene foten foran den andre og sakte, men sikkert komme tilbake til hverdagen og livet.

I gestaltterapi utforsker vi sammen om dine reaksjoner og handlinger styres av forestillinger og overlevelsesmekanismer du har med deg fra et tidligere liv. Er disse reaksjonsmønstrene tilpasset livet ditt i dag, er de til nytte for deg nå – eller bidrar de til at du sitter fast i gamle, lite fruktbare mønstre?