Forebygge sykefravær

«Gestaltterapi kan være med å forebygge sykefravær for din bedrift»

For bedrifter kan det være en fordel å tilby coaching/samtaleterapi for ansatte for å øke effektiviteten. Mange tunge tanker i samliv, utfordringer i privatlivet generelt – eller konflikter på arbeidsplassen kan påvirke produktiviteten til en ansatt. For en leder er det godt å kunne tilby hjelp og støtte fra en uten agenda. Ofte er det også en fin måte for den ansatte å komme videre fra en situasjon slik at vedkommende ikke står fast – og til slutt blir sykemeldt som resultat!

Coaching og lederutvikling

Pia Sauge jobber i tillegg med coaching og lederutvikling i SMB-markedet og har bakgrunn fra salgsledelse.

Sliter du med motivasjon fra de ansatte, kommunikasjon – eller å løse problemer på en hensiktsmessig måte? Bruker du mye energi uten å få de resultatene du ønsker deg? Da kan det være nyttig å se på måter å kommunisere annerledes og tydeligere – og som kan løse utfordringene mer effektivt for å gjøre hverdagen din lettere og mer effektiv.

Konflikthåndtering

Har du konflikter på din arbeidsplass det er vanskelig å løse opp i – eller som er ett tilbakevendende problem? Da kan det være fint å få en utenfra med god erfaring rundt konflikthåndtering til å bistå din bedrift med dette. Vi kan jobbe en og en, i gruppe og med ledelse for å kunne løse opp i konflikter og komme frem til gode løsninger dere sammen kan leve godt med!

Ta kontakt for tilbud!