ENSOMHET – ett veldig ullent ord! Hva betyr det egentlig for folk flest?

Jeg har tenkt litt på dette, og gjort meg noen tanker rundt det – både fordi jeg er terapeut – og fordi temaet har figurert mye i media den siste tiden!
Det ser ut som ensomhet kanskje har blitt ett nytt og folkelig problem – en stor utfordring! Hvordan løser vi noe som kanskje ikke helt kan defineres? Udefinert og subjektivt! Ensomhet oppleves også forskjellig fra person til person og er ikke udelt negativt for alle! For noen oppleves det dramatisk – men for andre blir det en liten, og midlertidig nedtur – og noen kan til og med oppsøke den for å få litt ro.

Verden har kanskje blitt mindre gjennom sosiale medier og kommunikasjonsmuligheter, men folk snakker mindre sammen og er kanskje mer utilnærmelige enn før? Har sosiale medier gjort oss usosiale? Det er uvanlig å bare banke på døren til naboen og bli til middag, slik som var vanlig for få år siden! I dag må vi passe på å sende en melding eller ringe først! Har du tid til meg?

“Er du på mitt lag?”

Å regne med noen
De fleste kan sikkert til tider ha en følelse av tomhet som kan overføres til ensomhet, og jeg tenker at det kanskje har noe å gjøre med at vi får en følelse av å ikke kunne REGNE med noen. Altså når de rundt oss som vi egentlig regner med ikke er der lenger, eller vi får en følelse av at noe er tapt – er det da vi blir ensomme? Selv om det kanskje ikke er ment sånn, så kan din opplevelse, og følelse av tap, være like sterk og reell!

Når familiemedlemmer som vi vanligvis har regnet med ikke lenger kan regnes med? Når vi ikke føler oss betydningsfulle for den vi tenkte at vi vanligvis er betydningsfulle for – er det da vi opplever en følelse av ensomhet?

Når venner som vi regnet med ville være i livet vårt – og som ikke lenger er der i den grad vi er vant til – fordi man kanskje har barn i forskjellige aldre, man møter forskjellige kjærester og må sjonglere mellom vennekretser, noen flytter? Det kan være en haug av grunner for at venner som i utgangspunktet er uadskillelige plutselig ikke lenger omgås så ofte – er det da det blir en følelse av ensomhet? Kanskje får den ene – eller begge parter – en følelse av å ikke kunne regne med bestevennen lenger? Hva skjer da?

Hva skjer når jeg blir en uten betydning sammen med en – eller flere – jeg før følte at jeg var veldig betydningsfull sammen med? Hvem blir jeg plutselig da? Jeg er ikke lenger like betydningsfull som jeg trodde at jeg var? Kanskje jeg også blir en person som ikke kan regnes med sammen med deg? Er det noe vi driver med sammen – begge to? Er ansvaret også mitt?

Kanskje du til og med ikke kan regne med samboeren din eller partneren din? At ikke det lenger er noen teamfølelse? Hva da? Da kan det kanskje bli en ensomhetsfølelse i ett ekteskap også – og hvordan skal man klare å ikke bli påvirket i ett ekteskap når man ikke kan regne med den personen som skal være nærmest? En følelse av at ikke den viktigste personen er på laget ditt?

Jeg tenker at det å føle seg ensom kan forklares med en følelse av å ikke ha noen på laget ditt!  Men kan du dele det? Kan du fortelle dem du har i nærheten hva som skjer med deg? Ofte er det slik at vi isolerer oss når vi møter motstand og opplever en følelse av håpløshet. Denne følelsen kan i mange tilfeller omtales enkelt som å være litt deppa – og noen ganger blir det større og dypere og omtales ofte som depresjon. Det er ikke alltid lett for de som er rundt oss å få med seg alle følelseaspekt av det akkurat du tenker og opplever – og det kan ha stor betydning å dele at du føler deg tilsidesatt, bortprioritert, valgt bort, ubetydelig og verdiløs. I det du deler ett behov blir du også tydelig for den du snakker med. Det er viktig at du selv også tar ansvar for behovet ditt! Da er det lettere å dekke behovet ditt også. Behovet ditt er jo å bli sett og være en som har betydning for dem rundt deg. Være en noen trenger og som er ønsket – det er ett grunnleggende behov hos alle mennesker fordi vi vil være en del av noe for å ha betydning og validitet! Enkelt sagt trenger du å være en del av laget eller flokken din?

Så håper jeg at du har noen på laget ditt!?

Pia